Kırmızı Kaliforniya Solucanı Beslenme ve Üreme

Kırmızı Kaliforniya solucanları genelde, büyük baş hayvan gübresi, ince talaş, bitkisel atıklar, asitsiz meyve sebze atıkları ile karıştırılan kompost adı verilen bir mama ile beslenir.

Bu mama bir mayalanma yani çürüme işleminden geçmiş olmalıdır. Solucan gübresi üretimi, her solucanın ağırlığının yarısı kadardır. Solucan Gübresi Üretim Tesisleri tarafından çiftleşme dönemi incelenmiş olan yavru solucanların, 2 ay içerisinde cinsel olgunluğa eriştiği ve dört – beş yıl yaşadığı görülmüştür.

Gübreleri sonradan sıvı solucan gübresi şekline getirilebileceği gibi doğrudan da kullanılabilir. Bir yıl içerisinde ortalama 16 ile 20 kat çoğalan kırmızı Kaliforniya solucanı oldukça mucizevi bir canlıdır.

Çünkü hem erkek hem de dişi üreme sistemini bir arada bulundurduğundan çiftleşmesi ve çoğalması çok kolaydır. Her yönden solucan gübresi üretiminde en rahat kullanılabilecek tür, tüm dünyada kanıtlandığı üzere kırmızı Kaliforniya solucanıdır.